Blog

Blog

GDPR

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Vanaf 25 mei dient elk bedrijf in orde te zijn met de nieuwe privacywetgeving. 

Investeringsaftrek

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Voor de investeringen gedaan tussen 01/01/2018 en 31/12/2019 geldt een nieuwe éénmalige investeringsaftrek.

Beroepsmatige verhuur beroepsgebouw

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Vanaf 01/10/2018 zal de verhuur van een beroepsmatig gebruikt onroerend goed optioneel aan btw kunnen onderworpen worden.

Fiscale schulden terugbetalen op 5 jaar? Financiën versoepelt termijnen

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Wanneer ondernemers of andere burgers hun fiscale schulden niet kunnen betalen, krijgen ze in het algemeen maximum 12 maanden om de schulden af te betalen.

Forfaitaire dagvergoeding

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

De forfaitaire dagvergoeding van bedrijfsleiders/zaakvoerders bedraagt 16,73€ per dag sinds 1 september 2017. Om dit bedrag als beroepskost te kunnen aanvaarden, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan

Wie moet de te weinig aangerekende btw betalen?

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Op verbouwingswerken moet normaal gezien 21% btw betaald worden, maar in sommige gevallen slechts 6%. Het meest bekende geval is dat van werken aan een privéwoning van ten minste tien jaar oud.

Dividenden: recuperatie roerende voorheffing via de belastingaangifte

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Indien een dividend uitgekeerd wordt, wordt er in principe 30% roerende voorheffing ingehouden.

VAA gratis woonst: circulaire brengt einde aan discriminatie

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Minister en de fiscus geven zich gewonnen!

Tot wanneer kunt u de btw op een oude factuur recupereren?

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Wanneer betaalt u slechts 10 procent belasting bij het overlaten van uw zaak?

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Sinds 01/01/18 is het tarief in de personenbelasting op de zogenoemde stopzettingsmeerwaarde gedaald

BTW op beroepskledij: wanneer aftrekbaar?

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Sociale verzekeringskas wijzigen

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Erfenis weigeren met fiscaal nut

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Diefstal en de fiscus

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

BTW op uw woning herzien

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Bij oprichting van een nieuw gebouw, moet er btw worden betaald, die volgens het beroepsmatig gebruik in aftrek kan worden genomen.

Hoeveel btw betaalt u op een verbouwing?

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Voorwaarden verlaagd tarief vennootschapsbelastingen vanaf 2018

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Laattijdige aangifte: kan de fiscus u forfaitair belasten?

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

De fiscus kan een vennootschap die zijn aangifte niet of laattijdig indient forfaitair belasten.

De fiscus op bezoek: wat mag hij doen

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Waarom nog investeren voor 2020?

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Voorstel van vereenvoudigde aangifte PB

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Kostenforfait: zelfstandigen met winsten

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Uitbreiding bevoegdheden fiscale bemiddelingsdienst

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Belastingverhoging laattijdige aangifte

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Onvrijwillige wijziging van de afsluitdatum: antimisbruikbepaling in hervormingswet VenB

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Evenementscatering = publiciteitskost

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Matchingprincipe bij aftrek beroepskosten

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018

Overgangsregeling wagens uit renting of leasing omtrent aftrekbaarheid beroepskost

12 07 2018 // Nieuwsbrief juli 2018